Nimewo Yoruba nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Odo -
1 Youn Okan -
2 7 Meji -
3 Twa Mẹta -
4 Kat Mẹrin -
5 Senk Marun -
6 Sis Mefa -
7 Sèt Meje -
8 Uit Mẹjọ -
9 Nèf Mẹsan -
10 Dis Mẹwàá -
11 Onz Mọkanla -
12 Douz Mejila -
13 Trèz Mẹtala -
14 Katòz Mẹrinla -
15 Kenz Mẹdogun -
16 Sèz Mẹrindinlogun -
17 Disèt Mẹtadilogun -
18 Dizwit Mejidilogun -
19 Diznèf Mọkandilogun -
20 Ven Logun -
21 Ven yon sèl Ogún ọkan -
22 Ven de Meji-le-logun -
23 Ven twa Mẹta-le-logun -
24 Ven kat Mẹrin-le-logun -
25 Ven senk Arundinlogbon -
26 Ven sis Ogun mẹfa -
27 Ven sèt Ogun meje -
28 Ven uit Ogun mẹjọ -
29 Ven nèf Ogun mẹsan -
30 Trant ọgbọn -
31 Trant youn ọgbọn ọkan -
32 Trant de ọgbọn meji -
33 Trant twa ọgbọn mẹta -
34 Trant kat ọgbọn mẹrin -
35 Trant senk ọgbọn marun -
36 Trant sis ọgbọn mefa -
37 Trant sèt ọgbọn meje -
38 Trant uit ọgbọn mẹjọ -
39 Trant nèf ọgbọn mẹsan -
40 Karant Ogoji -
41 Karant youn Ogoji ọkan -
42 Karant de Ogoji meji -
43 Karant twa Ogoji mẹta -
44 Karant kat Ogoji mẹrin -
45 Karant senk Ogoji marun -
46 Karant sis Ogoji mẹfa -
47 Karant sèt Ogoji meje -
48 Karant uit Ogoji mẹjọ -
49 Karant nèf Ogoji mẹsan -
50 Senkant Aadọta -
51 Senkant youn Aadọta ọkan -
52 Senkant de Aadọta meji -
53 Senkant twa Aadọta mẹta -
54 Senkant kat Aadọta mẹrin -
55 Senkant senk Aadọta marun -
56 Senkant sis Aadọta mẹfa -
57 Senkant sèt Aadọta meje -
58 Senkant uit Aadọta mẹjọ -
59 Senkant nèf Aadọta mẹsan -
60 Swasant ọgọta -
61 Swasant yon sèl ọgọta okan -
62 Swasant de ọgọta meji -
63 Swasant twa ọgọta meta -
64 Swasant kat ọgọta merin -
65 Swasant senk ọgọta marun -
66 Swasant sis ọgọta mefa -
67 Swasant sèt ọgọta meje -
68 Swasant uit ọgọta mejo -
69 Swasant nèf ọgọta mesan -
70 Swasanndis ãdọrin -
71 Swasanndis youn ãdọrin ọkan -
72 Swasanndis de ãdọrin meji -
73 Swasanndis twa ãdọrin mẹta -
74 Swasanndis kat ãdọrin mẹrin -
75 Swasanndis senk ãdọrin marun -
76 Swasanndis sis ãdọrin mẹfa -
77 Swasanndis sèt ãdọrin meje -
78 Swasanndis uit ãdọrin mẹjọ -
79 Swasanndis nèf ãdọrin mẹsan -
80 Katreven ọgọrin -
81 Katreven-youn ọgọrin okan -
82 Katreven-de ọgọrin meji -
83 Katreven-twa ọgọrin meta -
84 Katreven-kat ọgọrin merin -
85 Katreven-senk ọgọrin marun -
86 Katreven-sis ọgọrin mefa -
87 Katreven-sèt ọgọrin meje -
88 Katreven-uit ọgọrin mejo -
89 Katreven-nèf ọgọrin mesan -
90 Katreven Aadọrun -
91 Katreven youn Aadọrun ọkan -
92 Katreven de Aadọrun meji -
93 Katreven twa Aadọrun mẹta -
94 Katreven kat Aadọrun mẹrin -
95 Katreven senk Aadọrun marun -
96 Katreven sis Aadọrun mẹfa -
97 Katreven sèt Aadọrun meje -
98 Katreven uit Aadọrun mẹjọ -
99 Katreven nèf Aadọrun mẹsan -
100 Yon santèn ọkan ọgọrun -