Nimewo Slovenian nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nič -
1 Youn Eden -
2 7 Dve -
3 Twa Tri -
4 Kat štiri -
5 Senk Pet -
6 Sis Six -
7 Sèt Seven -
8 Uit Osem -
9 Nèf Devet -
10 Dis Ten -
11 Onz Enajst -
12 Douz Dvanajst -
13 Trèz Trinajst -
14 Katòz štirinajst -
15 Kenz Petnajst -
16 Sèz šestnajst -
17 Disèt Sedemnajst -
18 Dizwit Osemnajst -
19 Diznèf Devetnajst -
20 Ven Dvajset -
21 Ven yon sèl Enaindvajset -
22 Ven de Dvaindvajset -
23 Ven twa Triindvajset -
24 Ven kat štiriindvajset -
25 Ven senk Petindvajset -
26 Ven sis Šestindvajset -
27 Ven sèt Sedemindvajset -
28 Ven uit Dvajset osem -
29 Ven nèf Devetindvajset -
30 Trant Trideset -
31 Trant youn Trideset ena -
32 Trant de Dvaintrideset -
33 Trant twa Trideset tri -
34 Trant kat štiriintrideset -
35 Trant senk Petintrideset -
36 Trant sis šestintridesetih -
37 Trant sèt Sedemintrideset -
38 Trant uit Osemintrideset -
39 Trant nèf Trideset devet -
40 Karant štirideset -
41 Karant youn štirideset ena -
42 Karant de štirideset dva -
43 Karant twa Triinštirideset -
44 Karant kat štirideset štiri -
45 Karant senk Petinštirideset -
46 Karant sis štirideset šest -
47 Karant sèt Sedeminštirideset -
48 Karant uit štirideset osem -
49 Karant nèf štirideset devet -
50 Senkant Fifty -
51 Senkant youn Petdeset ena -
52 Senkant de Petdeset dve -
53 Senkant twa Petdeset tri -
54 Senkant kat Petdeset štiri -
55 Senkant senk Petdeset pet -
56 Senkant sis šestinpetdeset -
57 Senkant sèt Sedeminpetdeset -
58 Senkant uit Petdeset osem -
59 Senkant nèf Petdeset devet -
60 Swasant šestdeset -
61 Swasant yon sèl šestdeset ena -
62 Swasant de Dvainšestdeset -
63 Swasant twa šestdeset tri -
64 Swasant kat šestdeset štiri -
65 Swasant senk Petinšestdeset -
66 Swasant sis šestinšestdeset -
67 Swasant sèt Sedeminšestdeset -
68 Swasant uit Oseminšestdeset -
69 Swasant nèf Devetinšestdeset -
70 Swasanndis Sedemdeset -
71 Swasanndis youn Enainsedemdeset -
72 Swasanndis de Sedemdeset dva -
73 Swasanndis twa Sedemdeset tri -
74 Swasanndis kat Sedemdeset štiri -
75 Swasanndis senk Petinsedemdeset -
76 Swasanndis sis Sedemdeset šest -
77 Swasanndis sèt Sedemdeset sedem -
78 Swasanndis uit Sedemdeset osem -
79 Swasanndis nèf Sedemdeset devet -
80 Katreven Osemdeset -
81 Katreven-youn Osemdeset ena -
82 Katreven-de Osemdeset dva -
83 Katreven-twa Osemdeset tri -
84 Katreven-kat Osemdeset štiri -
85 Katreven-senk Osemdeset pet -
86 Katreven-sis Osemdeset šest -
87 Katreven-sèt Osemdeset sedem -
88 Katreven-uit Osemdeset osem -
89 Katreven-nèf Osemdeset devet -
90 Katreven Devetdeset -
91 Katreven youn Devetdeset ena -
92 Katreven de Dvaindevetdeset -
93 Katreven twa Devetdeset tri -
94 Katreven kat štiriindevetdeset -
95 Katreven senk Devetdeset pet -
96 Katreven sis Devetdeset šest -
97 Katreven sèt Sedemindevetdesetim -
98 Katreven uit Devetdeset osem -
99 Katreven nèf Devetdeset devet -
100 Yon santèn Sto -