Nimewo Polish nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Zero
1 Youn Jeden
2 7 Dwa
3 Twa Trzy
4 Kat Cztery
5 Senk Pięć
6 Sis Sześć
7 Sèt Siedem
8 Uit Osiem
9 Nèf Dziewięć
10 Dis Dziesięć
11 Onz Jedenaście
12 Douz Dwanaście
13 Trèz Trzynaście
14 Katòz Czternaście
15 Kenz Piętnaście
16 Sèz Szesnaście
17 Disèt Siedemnaście
18 Dizwit Osiemnaście
19 Diznèf Dziewiętnaście
20 Ven Dwadzieścia
21 Ven yon sèl Dwadzieścia jeden
22 Ven de Dwadzieścia dwa
23 Ven twa Dwadzieścia trzy
24 Ven kat Dwadzieścia cztery
25 Ven senk Dwadzieścia pięć
26 Ven sis Dwadzieścia sześć
27 Ven sèt Dwadzieścia siedem
28 Ven uit Dwadzieścia osiem
29 Ven nèf Dwadzieścia dziewięć
30 Trant Trzydzieści
31 Trant youn Trzydzieści jeden
32 Trant de Trzydzieści dwa
33 Trant twa Trzydzieści trzy
34 Trant kat Trzydzieści cztery
35 Trant senk Trzydzieści pięć
36 Trant sis Trzydzieści sześć
37 Trant sèt Trzydzieści siedem
38 Trant uit Trzydzieści osiem
39 Trant nèf Trzydzieści dziewięć
40 Karant Czterdzieści
41 Karant youn Czterdzieści jeden
42 Karant de Czterdzieści dwa
43 Karant twa Czterdzieści trzy
44 Karant kat Czterdzieści cztery
45 Karant senk Czterdzieści pięć
46 Karant sis Czterdzieści sześć
47 Karant sèt Czterdzieści siedem
48 Karant uit Czterdzieści osiem
49 Karant nèf Czterdzieści dziewięć
50 Senkant Pięćdziesiąt
51 Senkant youn Pięćdziesiąt jeden
52 Senkant de Pięćdziesiąt dwa
53 Senkant twa Pięćdziesiąt trzy
54 Senkant kat Pięćdziesiąt cztery
55 Senkant senk Pięćdziesiąt pięć
56 Senkant sis Pięćdziesiąt sześć
57 Senkant sèt Pięćdziesiąt siedem
58 Senkant uit Pięćdziesiąt osiem
59 Senkant nèf Pięćdziesiąt dziewięć
60 Swasant Sześćdziesiąt
61 Swasant yon sèl Sześćdziesiąt jeden
62 Swasant de Sześćdziesiąt dwa
63 Swasant twa Sześćdziesiąt trzy
64 Swasant kat Sześćdziesiąt cztery
65 Swasant senk Sześćdziesiąt pięć
66 Swasant sis Sześćdziesiąt sześć
67 Swasant sèt Sześćdziesiąt siedem
68 Swasant uit Sześćdziesiąt osiem
69 Swasant nèf Sześćdziesiąt dziewięć
70 Swasanndis Siedemdziesiąt
71 Swasanndis youn Siedemdziesiąt jeden
72 Swasanndis de Siedemdziesiąt dwa
73 Swasanndis twa Siedemdziesiąt trzy
74 Swasanndis kat Siedemdziesiąt cztery
75 Swasanndis senk Siedemdziesiąt pięć
76 Swasanndis sis Siedemdziesiąt sześć
77 Swasanndis sèt Siedemdziesiąt siedem
78 Swasanndis uit Siedemdziesiąt osiem
79 Swasanndis nèf Siedemdziesiąt dziewięć
80 Katreven Osiemdziesiąt
81 Katreven-youn Osiemdziesiąt jeden
82 Katreven-de Osiemdziesiąt dwa
83 Katreven-twa Osiemdziesiąt trzy
84 Katreven-kat Osiemdziesiąt cztery
85 Katreven-senk Osiemdziesiąt pięć
86 Katreven-sis Osiemdziesiąt sześć
87 Katreven-sèt Osiemdziesiąt siedem
88 Katreven-uit Osiemdziesiąt osiem
89 Katreven-nèf Osiemdziesiąt dziewięć
90 Katreven Dziewięćdziesiąt
91 Katreven youn Dziewięćdziesiąt jeden
92 Katreven de Dziewięćdziesiąt dwa
93 Katreven twa Dziewięćdziesiąt trzy
94 Katreven kat Dziewięćdziesiąt cztery
95 Katreven senk Dziewięćdziesiąt pięć
96 Katreven sis Dziewięćdziesiąt sześć
97 Katreven sèt Dziewięćdziesiąt siedem
98 Katreven uit Dziewięćdziesiąt osiem
99 Katreven nèf Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Yon santèn Sto