Nimewo Maltese nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo żero -
1 Youn Wieħed -
2 7 żewġ -
3 Twa Tliet -
4 Kat Erba -
5 Senk ħamsa -
6 Sis Sitta -
7 Sèt Seba -
8 Uit Tmien -
9 Nèf Disa -
10 Dis Għaxar -
11 Onz ħdax -
12 Douz Tnax -
13 Trèz Tlettax -
14 Katòz Erbatax -
15 Kenz Ħmistax -
16 Sèz Sittax -
17 Disèt Sbatax -
18 Dizwit Tmintax -
19 Diznèf Dsatax -
20 Ven Għoxrin -
21 Ven yon sèl Għoxrin wieħed -
22 Ven de Tnejn u għoxrin -
23 Ven twa Għoxrin tlieta -
24 Ven kat Erbgħa u għoxrin -
25 Ven senk ħamsa u għoxrin -
26 Ven sis Għoxrin sitta -
27 Ven sèt Sebgħa u għoxrin -
28 Ven uit Tmienja u għoxrin -
29 Ven nèf Għoxrin disa -
30 Trant Tletin -
31 Trant youn Tletin wieħed -
32 Trant de Tnejn u tletin -
33 Trant twa Tlieta u tletin -
34 Trant kat Erbgħa u tletin -
35 Trant senk ħamsa u tletin -
36 Trant sis Sitta u tletin -
37 Trant sèt Sebgħa u tletin -
38 Trant uit Tmienja u tletin -
39 Trant nèf Tletin disa -
40 Karant Erbgħin -
41 Karant youn Erbgħin wieħed -
42 Karant de Erbgħin tnejn -
43 Karant twa Erbgħin tlieta -
44 Karant kat Erbgħin erba -
45 Karant senk ħamsa u erbgħin -
46 Karant sis Sitta u erbgħin -
47 Karant sèt Sebgħa u erbgħin -
48 Karant uit Erbgħin tmienja -
49 Karant nèf Erbgħin disa -
50 Senkant ħamsin -
51 Senkant youn ħamsin wieħed -
52 Senkant de ħamsin tnejn -
53 Senkant twa ħamsin tlieta -
54 Senkant kat ħamsin erba -
55 Senkant senk ħamsa u ħamsin -
56 Senkant sis ħamsin sitta -
57 Senkant sèt Seba w ħamsin -
58 Senkant uit ħamsin tmienja -
59 Senkant nèf Disgħa u ħamsin -
60 Swasant Sittin -
61 Swasant yon sèl Sittin wieħed -
62 Swasant de Tnejn u sittin -
63 Swasant twa Sittin tlieta -
64 Swasant kat Sittin erba -
65 Swasant senk ħamsa u sittin -
66 Swasant sis Sitta u sittin -
67 Swasant sèt Sebgħa u sittin -
68 Swasant uit Sittin tmienja -
69 Swasant nèf Disgħa u sittin -
70 Swasanndis Sebgħin -
71 Swasanndis youn Sebgħin wieħed -
72 Swasanndis de Sebgħin tnejn -
73 Swasanndis twa Sebgħin tlieta -
74 Swasanndis kat Erbgħa u sebgħin -
75 Swasanndis senk ħamsa u sebgħin -
76 Swasanndis sis Sebgħin sitta -
77 Swasanndis sèt Sebg -
78 Swasanndis uit Sebgħin tmienja -
79 Swasanndis nèf Disgħa u sebgħin -
80 Katreven Tmenin -
81 Katreven-youn Tmenin wieħed -
82 Katreven-de Tnejn u tmenin -
83 Katreven-twa Tlieta u tmenin -
84 Katreven-kat Tmenin erba -
85 Katreven-senk ħamsa u tmenin -
86 Katreven-sis Tmenin sitta -
87 Katreven-sèt Tmenin seba -
88 Katreven-uit Tmenin tmienja -
89 Katreven-nèf Tmenin disa -
90 Katreven Disgħin -
91 Katreven youn Disgħin wieħed -
92 Katreven de Disgħin tnejn -
93 Katreven twa Disgħin tlieta -
94 Katreven kat Disgħin erba -
95 Katreven senk Disgħin ħamsa -
96 Katreven sis Sitta u disgħin -
97 Katreven sèt Disgħin seba -
98 Katreven uit Tmienja u disgħin -
99 Katreven nèf Disgħin -
100 Yon santèn Mija -