Nimewo Latvian nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nulle -
1 Youn Viens -
2 7 Divi -
3 Twa Trīs -
4 Kat četri -
5 Senk Pieci -
6 Sis Seši -
7 Sèt Septiņi -
8 Uit Astoņi -
9 Nèf Deviņi -
10 Dis Desmit -
11 Onz Desmit viens -
12 Douz Desmit divi -
13 Trèz Desmit trīs -
14 Katòz Desmit četri -
15 Kenz Desmit pieci -
16 Sèz Desmit seši -
17 Disèt Desmit septiņi -
18 Dizwit Desmit astoņi -
19 Diznèf Desmit deviņi -
20 Ven Divdesmit -
21 Ven yon sèl Divdesmit viens -
22 Ven de Divdesmit divi -
23 Ven twa Divdesmit trīs -
24 Ven kat Divdesmit četri -
25 Ven senk Divdesmit pieci -
26 Ven sis Divdesmit seši -
27 Ven sèt Divdesmit septiņi -
28 Ven uit Divdesmit astoņi -
29 Ven nèf Divdesmit deviņi -
30 Trant Trīsdesmit -
31 Trant youn Trīsdesmit viens -
32 Trant de Trīsdesmit divus -
33 Trant twa Trīsdesmit trīs -
34 Trant kat Trīsdesmit četri -
35 Trant senk Trīsdesmit pieci -
36 Trant sis Trīsdesmit seši -
37 Trant sèt Trīsdesmit septiņu -
38 Trant uit Trīsdesmit astoņi -
39 Trant nèf Trīsdesmit deviņi -
40 Karant četrdesmit -
41 Karant youn četrdesmit vienu -
42 Karant de četrdesmit divi -
43 Karant twa četrdesmit trīs -
44 Karant kat četrdesmit četri -
45 Karant senk četrdesmit pieci -
46 Karant sis četrdesmit seši -
47 Karant sèt četrdesmit septiņiem -
48 Karant uit četrdesmit astoņas -
49 Karant nèf četrdesmit deviņi -
50 Senkant Piecdesmit -
51 Senkant youn Piecdesmit viens -
52 Senkant de Piecdesmit divi -
53 Senkant twa Piecdesmit trīs -
54 Senkant kat Piecdesmit četri -
55 Senkant senk Piecdesmit pieci -
56 Senkant sis Piecdesmit seši -
57 Senkant sèt Piecdesmit septiņi -
58 Senkant uit Piecdesmit astoņi -
59 Senkant nèf Piecdesmit deviņi -
60 Swasant Sešdesmit -
61 Swasant yon sèl Sešdesmit viens -
62 Swasant de Sešdesmit divi -
63 Swasant twa Sešdesmit trīs -
64 Swasant kat Sešdesmit četri -
65 Swasant senk Sešdesmit pieci -
66 Swasant sis Sešdesmit seši -
67 Swasant sèt Sešdesmit septiņi -
68 Swasant uit Sešdesmit astoņi -
69 Swasant nèf Sešdesmit deviņi -
70 Swasanndis Septiņdesmit -
71 Swasanndis youn Septiņdesmit viens -
72 Swasanndis de Septiņdesmit divi -
73 Swasanndis twa Septiņdesmit trīs -
74 Swasanndis kat Septiņdesmit četri -
75 Swasanndis senk Septiņdesmit pieci -
76 Swasanndis sis Septiņdesmit seši -
77 Swasanndis sèt Septiņdesmit septiņi -
78 Swasanndis uit Septiņdesmit astoņi -
79 Swasanndis nèf Septiņdesmit deviņi -
80 Katreven Astoņdesmit -
81 Katreven-youn Astoņdesmit vienu -
82 Katreven-de Astoņdesmit divi -
83 Katreven-twa Astoņdesmit trīs -
84 Katreven-kat Astoņdesmit četri -
85 Katreven-senk Astoņdesmit pieci -
86 Katreven-sis Astoņdesmit sešus -
87 Katreven-sèt Astoņdesmit septiņi -
88 Katreven-uit Astoņdesmit astoņi -
89 Katreven-nèf Astoņdesmit deviņi -
90 Katreven Deviņdesmit -
91 Katreven youn Deviņdesmit viens -
92 Katreven de Deviņdesmit divi -
93 Katreven twa Deviņdesmit trīs -
94 Katreven kat Deviņdesmit četri -
95 Katreven senk Deviņdesmit pieci -
96 Katreven sis Deviņdesmit seši -
97 Katreven sèt Deviņdesmit septiņi -
98 Katreven uit Deviņdesmit astoņi -
99 Katreven nèf Deviņdesmit deviņi -
100 Yon santèn Simts -