Nimewo Finnish nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nolla
1 Youn Yksi
2 7 Kaksi
3 Twa Kolme
4 Kat Neljä
5 Senk Viisi
6 Sis Kuusi
7 Sèt Seitsemän
8 Uit Kahdeksan
9 Nèf Yhdeksän
10 Dis Kymmenen
11 Onz Yksitoista
12 Douz Kaksitoista
13 Trèz Kolmetoista
14 Katòz Neljätoista
15 Kenz Viisitoista
16 Sèz Kuusitoista
17 Disèt Seitsemäntoista
18 Dizwit Kahdeksantoista
19 Diznèf Yhdeksäntoista
20 Ven Kaksikymmentä
21 Ven yon sèl Kaksikymmentäyksi
22 Ven de Kaksikymmentäkaksi
23 Ven twa Kaksikymmentä kolme
24 Ven kat Kaksikymmentäneljä
25 Ven senk Kaksikymmentäviisi
26 Ven sis Kaksikymmentä kuusi
27 Ven sèt Kaksikymmentä seitsemän
28 Ven uit Kaksikymmentäkahdeksan
29 Ven nèf Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trant Kolmekymmentä
31 Trant youn Kolmekymmentäyksi
32 Trant de Kolmekymmentäkaksi
33 Trant twa Kolmekymmentä kolme
34 Trant kat Kolmekymmentä neljä
35 Trant senk Kolmekymmentä viisi
36 Trant sis Kolmekymmentä kuusi
37 Trant sèt Kolmekymmentäseitsemän
38 Trant uit Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trant nèf Kolmekymmentä yhdeksän
40 Karant Neljäkymmentä
41 Karant youn Neljäkymmentä yksi
42 Karant de Neljäkymmentä kaksi
43 Karant twa Neljäkymmentä kolme
44 Karant kat Neljäkymmentä neljä
45 Karant senk Neljäkymmentäviisi
46 Karant sis Neljäkymmentä kuusi
47 Karant sèt Neljäkymmentä seitsemän
48 Karant uit Neljäkymmentä kahdeksan
49 Karant nèf Neljäkymmentä yhdeksän
50 Senkant Viisikymmentä
51 Senkant youn Viisikymmentä yksi
52 Senkant de Viisikymmentä kaksi
53 Senkant twa Viisikymmentä kolme
54 Senkant kat Viisikymmentä neljä
55 Senkant senk Viisikymmentä viisi
56 Senkant sis Viisikymmentä kuusi
57 Senkant sèt Viisikymmentä seitsemän
58 Senkant uit Viisikymmentä kahdeksan
59 Senkant nèf Viisikymmentä yhdeksän
60 Swasant Kuusikymmentä
61 Swasant yon sèl Kuusikymmentä yksi
62 Swasant de Kuusikymmentä kaksi
63 Swasant twa Kuusikymmentäkolme
64 Swasant kat Kuusikymmentä neljä
65 Swasant senk Kuusikymmentä viisi
66 Swasant sis Kuusikymmentä kuusi
67 Swasant sèt Kuusikymmentä seitsemän
68 Swasant uit Kuusikymmentä kahdeksan
69 Swasant nèf Kuusikymmentä yhdeksän
70 Swasanndis Seitsemänkymmentä
71 Swasanndis youn Seitsemänkymmentä yksi
72 Swasanndis de Seitsemänkymmentä kaksi
73 Swasanndis twa Seitsemänkymmentä kolme
74 Swasanndis kat Seitsemänkymmentä neljä
75 Swasanndis senk Seitsemänkymmentä viisi
76 Swasanndis sis Seitsemänkymmentä kuusi
77 Swasanndis sèt Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Swasanndis uit Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Swasanndis nèf Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Katreven Kahdeksankymmentä
81 Katreven-youn Kahdeksankymmentä yksi
82 Katreven-de Kahdeksankymmentä kaksi
83 Katreven-twa Kahdeksankymmentä kolme
84 Katreven-kat Kahdeksankymmentä neljä
85 Katreven-senk Kahdeksankymmentä viisi
86 Katreven-sis Kahdeksankymmentä kuusi
87 Katreven-sèt Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Katreven-uit Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Katreven-nèf Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Katreven Yhdeksänkymmentä
91 Katreven youn Yhdeksänkymmentäyksi
92 Katreven de Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Katreven twa Ninety kolme
94 Katreven kat Ninety neljä
95 Katreven senk Yhdeksänkymmentä viisi
96 Katreven sis Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Katreven sèt Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Katreven uit Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Katreven nèf Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Yon santèn Sata