Nimewo Esperanto nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nulo -
1 Youn Unu -
2 7 Du -
3 Twa Tri -
4 Kat Kvar -
5 Senk Kvin -
6 Sis Ses -
7 Sèt Sep -
8 Uit Ok -
9 Nèf Naŭ -
10 Dis Dek -
11 Onz Levas -
12 Douz Dekdu -
13 Trèz Thirteen -
14 Katòz Dek kvar -
15 Kenz Dek kvin -
16 Sèz Dekses -
17 Disèt Deksep -
18 Dizwit Dekok -
19 Diznèf Deknaŭ -
20 Ven Dudek -
21 Ven yon sèl Dudek unu -
22 Ven de Dudek du -
23 Ven twa Dudek tri -
24 Ven kat Dudek kvar -
25 Ven senk Dudek kvin -
26 Ven sis Dudek ses -
27 Ven sèt Dudek sep -
28 Ven uit Dudek ok -
29 Ven nèf Dudek naŭ -
30 Trant Tridek -
31 Trant youn Tridek unu -
32 Trant de Tridek du -
33 Trant twa Tridek tri -
34 Trant kat Tridek kvar -
35 Trant senk Tridek kvin -
36 Trant sis Tridek ses -
37 Trant sèt Tridek sep -
38 Trant uit Tridek ok -
39 Trant nèf Tridek naŭ -
40 Karant Kvardek -
41 Karant youn Kvardek unu -
42 Karant de Kvardek du -
43 Karant twa Kvardek tri -
44 Karant kat Kvardek kvar -
45 Karant senk Kvardek kvin -
46 Karant sis Kvardek ses -
47 Karant sèt Kvardek sep -
48 Karant uit Kvardek ok -
49 Karant nèf Kvardek naŭ -
50 Senkant Kvindek -
51 Senkant youn Kvindek unu -
52 Senkant de Kvindek du -
53 Senkant twa Kvindek tri -
54 Senkant kat Kvindek kvar -
55 Senkant senk Kvindek kvin -
56 Senkant sis Kvindek ses -
57 Senkant sèt Kvindek sep -
58 Senkant uit Kvindek ok -
59 Senkant nèf Kvindek naŭ -
60 Swasant Sesdek -
61 Swasant yon sèl Sesdek unu -
62 Swasant de Sesdek du -
63 Swasant twa Sesdek tri -
64 Swasant kat Sesdek kvar -
65 Swasant senk Sesdek kvin -
66 Swasant sis Sesdek ses -
67 Swasant sèt Sesdek sep -
68 Swasant uit Sesdek ok -
69 Swasant nèf Sesdek naŭ -
70 Swasanndis Sepdek -
71 Swasanndis youn Sepdek unu -
72 Swasanndis de Sepdek du -
73 Swasanndis twa Sepdek tri -
74 Swasanndis kat Sepdek kvar -
75 Swasanndis senk Sepdek kvin -
76 Swasanndis sis Sepdek ses -
77 Swasanndis sèt Sepdek sep -
78 Swasanndis uit Sepdek ok -
79 Swasanndis nèf Sepdek naŭ -
80 Katreven Okdek -
81 Katreven-youn Okdek unu -
82 Katreven-de Okdek du -
83 Katreven-twa Okdek tri -
84 Katreven-kat Okdek kvar -
85 Katreven-senk Okdek kvin -
86 Katreven-sis Okdek ses -
87 Katreven-sèt Okdek sep -
88 Katreven-uit Okdek ok -
89 Katreven-nèf Okdek naŭ -
90 Katreven Naŭdek -
91 Katreven youn Naŭdek unu -
92 Katreven de Naŭdek du -
93 Katreven twa Naŭdek tri -
94 Katreven kat Naŭdek kvar -
95 Katreven senk Naŭdek kvin -
96 Katreven sis Naŭdek ses -
97 Katreven sèt Naŭdek sep -
98 Katreven uit Naŭdek ok -
99 Katreven nèf Naŭdek naŭ -
100 Yon santèn Cent -