Nimewo Danish nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nul -
1 Youn 3 -
2 7 To -
3 Twa Tre -
4 Kat Fire -
5 Senk Fem -
6 Sis Seks -
7 Sèt Syv -
8 Uit Otte -
9 Nèf Ni -
10 Dis Ti -
11 Onz Elleve -
12 Douz Tolv -
13 Trèz Tretten -
14 Katòz Fjorten -
15 Kenz Femten -
16 Sèz Seksten -
17 Disèt Sytten -
18 Dizwit Atten -
19 Diznèf Nitten -
20 Ven Tyve -
21 Ven yon sèl Tyve én -
22 Ven de Tyve to -
23 Ven twa Tyve tre -
24 Ven kat Fireogtyve -
25 Ven senk Femogtyve -
26 Ven sis Tyve seks -
27 Ven sèt Tyve syv -
28 Ven uit Tyve otte -
29 Ven nèf Tyve ni -
30 Trant Tredive -
31 Trant youn Enogtredive -
32 Trant de Toogtredive -
33 Trant twa Treogtredive -
34 Trant kat Fireogtredive -
35 Trant senk Femogtredive -
36 Trant sis Seksogtredive -
37 Trant sèt Syvogtredive -
38 Trant uit Otteogtredive -
39 Trant nèf Tredive ni -
40 Karant Fyrre -
41 Karant youn Enogfyrre -
42 Karant de Toogfyrre -
43 Karant twa Treogfyrre -
44 Karant kat Fireogfyrre -
45 Karant senk Femogfyrre -
46 Karant sis Seksogfyrre -
47 Karant sèt Syvogfyrre -
48 Karant uit Otteogfyrre -
49 Karant nèf Fyrre ni -
50 Senkant Halvtreds -
51 Senkant youn Fifty ene -
52 Senkant de Fifty to -
53 Senkant twa Fifty tre -
54 Senkant kat Fifty fire -
55 Senkant senk Fifty fem -
56 Senkant sis Fifty seks -
57 Senkant sèt Fifty syv -
58 Senkant uit Fifty otte -
59 Senkant nèf Fifty ni -
60 Swasant Tress -
61 Swasant yon sèl Enogtres -
62 Swasant de Sixty to -
63 Swasant twa Treogtres -
64 Swasant kat Sixty fire -
65 Swasant senk Sixty fem -
66 Swasant sis Sixty seks -
67 Swasant sèt Sixty syv -
68 Swasant uit Sixty otte -
69 Swasant nèf Sixty ni -
70 Swasanndis Halvfjerds -
71 Swasanndis youn Halvfjerds en -
72 Swasanndis de Seventy to -
73 Swasanndis twa Halvfjerds tre -
74 Swasanndis kat Seventy fire -
75 Swasanndis senk Halvfjerds fem -
76 Swasanndis sis Halvfjerds seks -
77 Swasanndis sèt Halvfjerds syv -
78 Swasanndis uit Halvfjerds otte -
79 Swasanndis nèf Halvfjerds ni -
80 Katreven Firs -
81 Katreven-youn Firs ene -
82 Katreven-de Firs to -
83 Katreven-twa Eighty tre -
84 Katreven-kat Eighty fire -
85 Katreven-senk Eighty fem -
86 Katreven-sis Firs seks -
87 Katreven-sèt Firs syv -
88 Katreven-uit Eighty otte -
89 Katreven-nèf Firs ni -
90 Katreven Ninety -
91 Katreven youn Halvfems én -
92 Katreven de Halvfems to -
93 Katreven twa Ninety tre -
94 Katreven kat Halvfems fire -
95 Katreven senk Ninety fem -
96 Katreven sis Ninety Six -
97 Katreven sèt Ninety syv -
98 Katreven uit Halvfems otte -
99 Katreven nèf Ninety Nine -
100 Yon santèn Et hundrede -