Nimewo Cebuano nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Zero -
1 Youn Usa -
2 7 Duha ka -
3 Twa Tulo ka -
4 Kat Upat ka -
5 Senk Lima ka -
6 Sis Unom ka -
7 Sèt Pito ka -
8 Uit Walo ka -
9 Nèf Siyam -
10 Dis Napulo ka mga -
11 Onz Onse -
12 Douz Napulog Duha ka mga -
13 Trèz Trese -
14 Katòz Napulo ug upat ka -
15 Kenz Kinse -
16 Sèz Napulo ug unom ka -
17 Disèt Sa napulo ug pito -
18 Dizwit Sa napulo ug walo -
19 Diznèf Napulo ug siyam -
20 Ven Baynte -
21 Ven yon sèl Baynte sa usa ka -
22 Ven de Kaluhaan ug duha ka -
23 Ven twa Baynte sa tulo ka -
24 Ven kat Kaluhaan ug upat ka -
25 Ven senk Kaluhaan ug lima ka -
26 Ven sis Baynte unom ka -
27 Ven sèt Baynte pito ka -
28 Ven uit Baynte walo ka -
29 Ven nèf Kaluhaan ug siyam ka -
30 Trant Katloan -
31 Trant youn Katloan ka sa usa ka -
32 Trant de Katloan ug duha ka -
33 Trant twa Katloan ka sa tulo ka -
34 Trant kat Katloan ug upat ka -
35 Trant senk Katloan ka ug lima ka -
36 Trant sis Katloan ka sa unom ka -
37 Trant sèt Katloan ka pito ka -
38 Trant uit Katloan walo ka -
39 Trant nèf Katloan ug siyam ka -
40 Karant Kap-atan -
41 Karant youn Kap-atan sa usa ka -
42 Karant de Kap-atan ug duha ka -
43 Karant twa Kap-atan sa tulo ka -
44 Karant kat Kap-atan ug upat ka -
45 Karant senk Kap-atan ug lima ka -
46 Karant sis Kap-atan ug unom ka -
47 Karant sèt Kap-atan ug pito ka -
48 Karant uit Kap-atan ug walo ka mga -
49 Karant nèf Kap-atan ug siyam ka -
50 Senkant Kalim-an -
51 Senkant youn Kalim-an sa usa ka -
52 Senkant de Kalim-an sa duha ka mga -
53 Senkant twa Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Senkant kat Kalim-an sa upat ka -
55 Senkant senk Kalim-an sa lima ka -
56 Senkant sis Kalim-an ug unom ka -
57 Senkant sèt Kalim-an ug pito ka -
58 Senkant uit Kalim-an sa walo ka -
59 Senkant nèf Kalim-an ug siyam ka -
60 Swasant Kan-uman -
61 Swasant yon sèl Kan-uman ka sa usa ka -
62 Swasant de Kan-uman ug duha ka -
63 Swasant twa Kan-uman sa tulo ka -
64 Swasant kat Kan-uman ug upat ka -
65 Swasant senk Kan-uman ug lima ka -
66 Swasant sis Kan-uman ug unom ka -
67 Swasant sèt Kan-uman ug pito ka -
68 Swasant uit Kan-uman ug walo ka mga -
69 Swasant nèf Kan-uman ug siyam ka -
70 Swasanndis Seventy -
71 Swasanndis youn Seventy sa usa ka -
72 Swasanndis de Seventy sa duha ka -
73 Swasanndis twa Seventy sa tulo ka -
74 Swasanndis kat Seventy sa upat ka -
75 Swasanndis senk Kapitoan ug lima ka -
76 Swasanndis sis Kapitoan ug unom ka -
77 Swasanndis sèt Seventy sa pito ka -
78 Swasanndis uit Seventy sa walo ka -
79 Swasanndis nèf Seventy siyam ka -
80 Katreven Otsenta -
81 Katreven-youn Otsenta sa usa ka -
82 Katreven-de Otsenta duha ka -
83 Katreven-twa Otsenta sa tulo ka -
84 Katreven-kat Otsenta upat ka -
85 Katreven-senk Kawaloan ug lima ka -
86 Katreven-sis Otsenta unom ka -
87 Katreven-sèt Otsenta pito ka -
88 Katreven-uit Otsenta walo ka -
89 Katreven-nèf Otsenta siyam ka -
90 Katreven Kasiyaman -
91 Katreven youn Nubenta sa usa ka -
92 Katreven de Kasiyaman ug duha ka -
93 Katreven twa Nubenta -
94 Katreven kat Kasiyaman ug upat ka -
95 Katreven senk Kasiyaman ug lima ka -
96 Katreven sis Kasiyaman ug unom ka -
97 Katreven sèt Kasiyaman ug pito ka -
98 Katreven uit Kasiyaman walo ka -
99 Katreven nèf Kasiyaman ug siyam ka -
100 Yon santèn Usa ka gatus ka -