Nimewo Azerbaijani nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Sıfır -
1 Youn Bir -
2 7 Iki -
3 Twa Üç -
4 Kat Dörd -
5 Senk Beş -
6 Sis Altı -
7 Sèt Yeddi -
8 Uit Səkkiz -
9 Nèf Doqquz -
10 Dis On -
11 Onz On bir -
12 Douz On iki -
13 Trèz On üç -
14 Katòz On dörd -
15 Kenz On beş -
16 Sèz On altı -
17 Disèt On yeddi -
18 Dizwit On səkkiz -
19 Diznèf On doqquz -
20 Ven Iyirmi -
21 Ven yon sèl Iyirmi bir -
22 Ven de İyirmi iki -
23 Ven twa Iyirmi üç -
24 Ven kat Iyirmi dörd -
25 Ven senk Iyirmi beş -
26 Ven sis Iyirmi altı -
27 Ven sèt Iyirmi yeddi -
28 Ven uit Iyirmi səkkiz -
29 Ven nèf Iyirmi doqquz -
30 Trant Otuz -
31 Trant youn Otuz bir -
32 Trant de Otuz iki -
33 Trant twa Otuz üç -
34 Trant kat Otuz dörd -
35 Trant senk Otuz beş -
36 Trant sis Otuz altı -
37 Trant sèt Otuz yeddi -
38 Trant uit Otuz səkkiz -
39 Trant nèf Otuz doqquz -
40 Karant Qırx -
41 Karant youn Qırx bir -
42 Karant de Qırx iki -
43 Karant twa Qırx üç -
44 Karant kat Qırx dörd -
45 Karant senk Qırx beş -
46 Karant sis Qırx altı -
47 Karant sèt Qırx yeddi -
48 Karant uit Qırx səkkiz -
49 Karant nèf Qırx doqquz -
50 Senkant Əlli -
51 Senkant youn Əlli bir -
52 Senkant de Əlli iki -
53 Senkant twa Əlli üç -
54 Senkant kat Əlli dörd -
55 Senkant senk Əlli beş -
56 Senkant sis Əlli altı -
57 Senkant sèt Əlli yeddi -
58 Senkant uit Əlli səkkiz -
59 Senkant nèf Əlli doqquz -
60 Swasant Altmış -
61 Swasant yon sèl Altmış bir -
62 Swasant de Sixty iki -
63 Swasant twa Altmış üç -
64 Swasant kat Altmış dörd -
65 Swasant senk Altmış beş -
66 Swasant sis Altmış altı -
67 Swasant sèt Altmış yeddi -
68 Swasant uit Altmış səkkiz -
69 Swasant nèf Sixty doqquz -
70 Swasanndis Yetmiş -
71 Swasanndis youn Yetmiş bir -
72 Swasanndis de Yetmiş iki -
73 Swasanndis twa Yetmiş üç -
74 Swasanndis kat Yetmiş dörd -
75 Swasanndis senk Yetmiş beş -
76 Swasanndis sis Yetmiş altı -
77 Swasanndis sèt Yetmiş yeddi -
78 Swasanndis uit Yetmiş səkkiz -
79 Swasanndis nèf Yetmiş doqquz -
80 Katreven Səksən -
81 Katreven-youn Səksən bir -
82 Katreven-de Səksən iki -
83 Katreven-twa Səksən üç -
84 Katreven-kat Səksən dörd -
85 Katreven-senk Səksən beş -
86 Katreven-sis Səksən altı -
87 Katreven-sèt Səksən yeddi -
88 Katreven-uit Səksən səkkiz -
89 Katreven-nèf Səksən doqquz -
90 Katreven Doxsan -
91 Katreven youn Doxsan bir -
92 Katreven de Doxsan iki -
93 Katreven twa Doxsan üç -
94 Katreven kat Doxsan dörd -
95 Katreven senk Doxsan beş -
96 Katreven sis Doxsan altı -
97 Katreven sèt Doxsan yeddi -
98 Katreven uit Doxsan səkkiz -
99 Katreven nèf Doxsan doqquz -
100 Yon santèn Yüz -