Nimewo Afrikaans nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Zero -
1 Youn Een -
2 7 Twee -
3 Twa Drie -
4 Kat Vier -
5 Senk Vyf -
6 Sis Ses -
7 Sèt Sewe -
8 Uit Agt -
9 Nèf Nege -
10 Dis Tien -
11 Onz Elf -
12 Douz Twaalf -
13 Trèz Dertien -
14 Katòz Veertien -
15 Kenz Vyftien -
16 Sèz Sestien -
17 Disèt Sewentien -
18 Dizwit Agtien -
19 Diznèf Negentien -
20 Ven Twintig -
21 Ven yon sèl Twintig -
22 Ven de Twee en twintig -
23 Ven twa Drie en twintig -
24 Ven kat Vier en twintig -
25 Ven senk Vyf en twintig -
26 Ven sis Ses en twintig -
27 Ven sèt Sewe en twintig -
28 Ven uit Twintig -
29 Ven nèf Nege en twintig -
30 Trant Dertig -
31 Trant youn Dertig een -
32 Trant de Twee en dertig -
33 Trant twa Drie en dertig -
34 Trant kat Dertig vier -
35 Trant senk Vyf en dertig -
36 Trant sis Ses en dertig -
37 Trant sèt Sewe en dertig -
38 Trant uit Agt en dertig -
39 Trant nèf Dertig nege -
40 Karant Veertig -
41 Karant youn Een en veertig -
42 Karant de Veertig twee -
43 Karant twa Veertig drie -
44 Karant kat Veertig vier -
45 Karant senk Vyf en veertig -
46 Karant sis Ses en veertig -
47 Karant sèt Veertig sewe -
48 Karant uit Agt en veertig -
49 Karant nèf Veertig nege -
50 Senkant Vyftig -
51 Senkant youn Vyftig een -
52 Senkant de Twee en vyftig -
53 Senkant twa Vyftig drie -
54 Senkant kat Vier en vyftig -
55 Senkant senk Vyf en vyftig -
56 Senkant sis Vyftig ses -
57 Senkant sèt Sewe en vyftig -
58 Senkant uit Agt en vyftig -
59 Senkant nèf Vyftig nege -
60 Swasant Sestig -
61 Swasant yon sèl Een en sestig -
62 Swasant de Twee en sestig -
63 Swasant twa Sestig drie -
64 Swasant kat Sestig vier -
65 Swasant senk Vyf en sestig -
66 Swasant sis Sestig -
67 Swasant sèt Sestig sewe -
68 Swasant uit Sestig agt -
69 Swasant nèf Sestig nege -
70 Swasanndis Sewentig -
71 Swasanndis youn Sewentig -
72 Swasanndis de Twee en sewentig -
73 Swasanndis twa Sewentig drie -
74 Swasanndis kat Vier en sewentig -
75 Swasanndis senk Vyf en sewentig -
76 Swasanndis sis Sewentig ses -
77 Swasanndis sèt Sewe en sewentig -
78 Swasanndis uit Sewentig agt -
79 Swasanndis nèf Sewentig nege -
80 Katreven Tagtig -
81 Katreven-youn Tagtig een -
82 Katreven-de Twee en tagtig -
83 Katreven-twa Drie en tagtig -
84 Katreven-kat Vier en tagtig -
85 Katreven-senk Vyf en tagtig -
86 Katreven-sis Ses en tagtig -
87 Katreven-sèt Sewe en tagtig -
88 Katreven-uit Agt en tagtig -
89 Katreven-nèf Nege en tagtig -
90 Katreven Negentig -
91 Katreven youn Negentig een -
92 Katreven de Negentig twee -
93 Katreven twa Negentig drie -
94 Katreven kat Negentig vier -
95 Katreven senk Negentig vyf -
96 Katreven sis Negentig ses -
97 Katreven sèt Negentig sewe -
98 Katreven uit Negentig agt -
99 Katreven nèf Negentig -
100 Yon santèn Een honderd -